Our heartfelt thanks for your generous donations. Your trust and
continued supports have helped us to accomplish our missions of,
helping  the underprivileged people in Viet Nam, more efficiently.
  Australia
 
Anh -Tuyet & Phan Hue
Anh Cường
Bac Banh Chuoi
Bac Soan
Bang Thuy family
Brinda Lac
Bui Van Sy Vo Xuan Lang
Cam Tuan - Thuan
Cẩm Mỹ
Ms Cẩm Vân
Đinh Hùng
Cha^u
Chân Như
Chi Lan
Collene
Collin Ryan
Dang Thi Thuy
Denny-Peter- Annie
Diamonk Link
Diem Tinh (
ARL Pathology)
Đinh Thị Phượng
Dr Trung Hieu & Dr Hoang Trang
Don Hoang
Dr Tran Minh Hung
Dung + Tri Viet (VNTV)
Dung Thuy (benh nhan HT)
Dung -Tinh (benh nhan Trang)
Erick Delios & Phuong Le
For Life Donation box
Hoang Mỹ
Hoang Phuong
Hoang Truc
Hong (Springvale Xray Clinic)
Mrs Hien Lee
Hue Tran
Ivy and An Huynh
Khang  Phu Nguyen
Khanh - Linh Nguyen
Kien Nghia Lưu My Quan Huynh
Kim Lien Nguyen & Friends at work
Kim Oanh (dentist)
Lan-Chi Phan
Lệ binh nhân HT
Le Van Thanh
Lee Pharmacy (Thai Ha Hoang)
Loan and Kiet O'Brien Pharmacy
Loan Quach
Ly Thanh Phuong
Mr & Mrs Bao Đạt , Chi
Mr & Mrs Dieu Chinh
Mr & Mrs Hoang Cong Chuyen
Mr & Mrs Khanh Quach (Anh Loan)
Mr & Mrs Le Huu Dinh
Mrs Ann Tung Pham
Ngan Skorin (
ARL Pathology)
Ngo Thanh Nga + Friends
Nguyen Bich Thuan
Nguyen Mai
Nguyễn Thị Huệ
Nguyễn Như Hoàng
Nguyen Thi Khuya , Mill Park
Nguyen Thi Kim Hue
Nguyen Thi My + Friends
Nguyen Anh-Dung & Thanh Thuy
Nguyen Anh-Dat & Tuyet Nga
Pham Hai
Pham Huong
Pham Kim Minh
Phu - Cuong Nguyen &  Hà
Phuong Mai - Sydney
Quach Mai (check of Lee)
Qui
Quỳnh Hương
Stella (
ARL Pathology )
Steve Russel, Lan Phuong Phan
Sue martin
Smith, Ngoc Lien Tran
Thai Nguyen
Thanh Lien (VNTV)
Thanh Thao (Sydney)
Phuong (Thao) Nguyen
Thuong Huynh
Thuy Tram Roan
Thuy Y' Huynh
Thuy Long Nguyen
Tố Kim Long
To Kim Phuong
Truong Thuy Linh
Vina Footscray Chuyen tien
Vinh Dao (VNTV)
VLH
(PhoViet)
Vo Thuy
Vu Duy Manh
VNTV - Vic, Australia
  America
 
Anh-Dung Le (Jean Luc)
Anh Lâm chị Tiên
Chi - Hieu
CESR - VASF
David Nguyen and Thanh Nguyen
Our1World
Dang - Thuan HO
Dang Cao- Ngoc
Don Ho - Khue
Dr Bao Tien
Dr Hiep Le +  Huong
Dr Hung Le - Hong
Dr Sallie Hildebrandt
Dr Doan Phung and MrsThu Le Doan
Duyen Anh + Michael Nguyen
Duyen Nguyen  (San Jose)
Dr Vinh Chanh + Minh Chau
Hung Ho - Dieu Hien
Khanh - Chau Nguyen
Kim Uyen Huynh (Canada)
Mr & Mrs Kim Anh - Robert
Mrs Le Tuong Hoang
Lien Vu
Lisa Iavelli
Lua Dao Fabric, CA
Mr & Mrs Chuc Ho - Mung Le
Mr & Mrs Ho Huu Hanh (Texas)
Mr Anh Ho
My Loc - Hoang Nguyen
Ms Thu (Rosemaid, CA)
Mr Hue Nguyen
Mrs Mimi Ngoc Anh Ho
Mr Phuoc Hoang
Quang Ho -
Minh Chau Gallery
Raymond Quoc H Dao & Dung
Thanh Ky - Nam Anh
Steve Tu Nguyen (
hitechusa)
Thuy - Ngoc Hoang
Tho & Thu (Texas)
Tony (caltran)
Tuang Hoang - Lan Chi
Xuan Thanh Hoang + Trinh
Viet Nam
  Singapore
Mr and late Mrs.Châu Trọng Ngô
Mrs Nguyễn Thị Bồng
Mrs Tuyet Mai Tran
Mrs Phi Anh Dao Nguyen
Xuan Mai Vu (PV Drilling)
Mr & Mrs Le-Quy Nguu & Nhu Duc
Mr & Mrs Tran Ngoc Tuan - Thu Thuy
Thích Nữ Diệu Đàm
PV Drilling
Phan Như Hồng
Phan Ngọc & Anh Tho
Dr Cảnh & Bùi Miên
Ngọc Phú & Tâm
Hợp & Thu Hương
Miss. Martino (Tinh Truc gia - Hue) Eurasia
association (Thuy Si)
Nguyễn Linh Chi  (PV Drilling)           
Ngô Thị Hải Anh    (PV Drilling)       
Nguyễn Thị Thanh Hòa  (PV Drilling)
Hồ Thị Thái Hòa  (PV Drilling)
Hồ Thị Thúy Phượng
Hồ Thị Ngọc Anh   (PV Drilling)
Dr Le Viet Hung & Dr Tan Trang       
Lục Thị Hương    (PV Drilling)     
Trịnh Ngọc Bảo   (PV Drilling)
Viet Quang, Hue
Mr & Mrs Thin Tung
Wendy Wah
Charlie Maher
Albert, Kim-Trang Nguyen
Khue Tran, Minh Trang
Thuy Duong Ho
IRS ID: 20-5673537